Samatvam yoga uchyate

Gelijkmoedigheid wordt yoga genoemd (Bhagavad Gita Ch. 2, V. 48)

Vergelijkend onderzoek van spiritualiteit

Samatvam kan in het nederlands worden vertaald als gelijkmoedigheid; het verwijst naar de toestand van een gebalanceerde en stille geest. Het doel van Samatvam is om authentieke en klassieke technieken te presenteren uit de yoga traditie. Een verder doel is om kennis over te brengen over de achtergrond van de technieken om zo de middelen aan te reiken deze in het dagelijks leven toe te passen. Uiteindelijk is het doel van spirituele beoefening om de kwalitiet van het leven te verbeteren door een beter begrip van de natuur, zowel de uiterlijke natuur als de innerlijke natuur van de eigen geest. Dit leidt tot een leven dat meer in harmonie is met beiden, een leven dat gekenmerkt wordt door een natuurlijke balans. Het woord daarvoor is samatvam.
Samatvam is ook een platform voor de exploratie naar- en vergelijking tussen andere spirituele tradities, zoweel oosters als westers. De nadruk ligt ten eerste op een vergelijking tussen de drie grote tradities van de oude wereld, namelijk de Griekse (Westerse), Indiase (Vedantische) en Chinese (Daoistische) tradities. Ten tweede op de reconstructie van de westerse spirituele traditie die ooit een geintegreerd systeem vormde, maar tegenwoordig enkel nog als overblijfsel in diverse tradities kan worden gevonden. Het gaat dan voornamelijk om Christenlijk en Islamitisch mysticisme en volkstradities en gebruiken. Samatvam wordt in de Griekse filosofische traditie apatheia genoemd, wat oorspronkelijk niet een gebrek aan responsiviteit betekent maar naar een gebalanceerde geestestoestand verwijst. Artiekelen worden met regelmaat op de website geplaatst over diverse spirituele onderwerpen

Demir Baba Tekke, Bulgarije, het graf van een sufi heilige die door Moslims en Christenen wordt vereerd.
Het Chinese jaar van de aap is begonnen op maandag 8 februari 2016. De aap staat voor intelligentie, vindingrijkheid, onvoorspelbaarheid, speelsheid en avontuurlijkheid. In de Indiase traditie wordt Hanuman, de aap god, vaak als de beschermheer van de yoga beoefenig gezien. Zijn devotie voor Rama staat voor het lagere, materialistische deel van de geest dat zich openstelt voor het hogere, het licht in onszelf.